Політика в області якості


Для нашої компанії забезпечення якості продукції, яка виробляється є пріоритетним на всіх стадіях діяльності підприємства. Система якості підприємства сертифікована за стандартом ISO 9001-2015.

У реалізації Політики якості бере участь весь персонал НВО «РІСТ». Кожен із співробітників нашої компанії несе відповідальність за якість роботи і безпеку праці в рамках своїх посадових обов’язків.

Керівництво підприємства вживає всіх необхідних заходів, для виконання вимог Політики якості та постійного підвищення її результативності.

Стратегічні цілі нашої компанії в галузі якості:

 • зміцнення статусу підприємства як найбільшого в регіоні виробника комплектуючих для рухомого складу залізниці;
 • зміцнення довіри клієнтів, підвищення ступеню їх задоволеності послугами підприємства;
 • розширення номенклатурного ряду реалізованих товарів та послуг, що відповідають за якістю вимогам і очікуванням споживачів;
 • збереження гарантованої якості продукції, що поставляється при мінімальних строках і конкурентних цінах;
 • підвищення економічної ефективності підприємства.

Завдання нашої компанії в галузі якості:

 • забезпечити вхідний та вихідний контроль якості продукції та послуг, яка реалізується;
 • підтримувати і розвивати високу культуру обслуговування;
 • зміцнювати партнерські відносини з постачальниками та споживачами на основі принципів взаємної вигоди, поваги та відкритості;
 • гнучко і лояльно реагувати на зростаючі запити споживачів;
 • зберігати та піклуватися про здоров’я робітників в процесі виробничої діяльності;
 • покращувати умови праці;
 • підвищувати кваліфікацію працівників;
 • культивувати у працівників свідоме ставлення до вирішення питань якості, екології, професійного здоров’я і безпеки, забезпечувати їх активну участь в цій діяльності;
 • дотримуватися законодавчих та інших вимог, що належать до галузі діяльності, особливостям реалізуємо продукції, екологічним аспектам і ризикам в галузі професійного здоров’я та безпеки.