Медіа центр

Медіа центр

НВО «РIСТ» повністю підтримує політику інформаційної відкритості, оскільки прозорість діяльності компанії – необхідна умова її розвитку.

Інформаційна стратегія

Інформаційна стратегія НВО «РIСТ» засновується не тільки на українській, а й на міжнародній практиці корпоративного управління і консолідує вимоги чинних вітчизняних та міжнародних стандартів корпоративного управління з питань розкриття інформації.

Інформаційна політика нашого підприємства спрямована на максимально повне розуміння різними зацікавленими сторонами діяльності компанії і підтримка рівня її ділової репутації.

Принципами інформаційної стратегії підприємства є:

  • Рівна доступність інформації для всіх зацікавлених осіб, у тому числі інвесторів;
  • Своєчасність та регулярність надання інформації;
  • Повнота і достовірність інформації, що розкривається;
  • Доступність і оперативність інформації;
  • Дотримання конфіденційності по відношенню до інформації, яка становить державну, службову або комерційну таємницю;
  • Контроль за використанням інсайдерської інформації.