Повідомлення про зменшення статутного капіталу ТОВ «НВП «РІСТ»17.09.18

Повідомлення про зменшення статутного капіталу ТОВ «НВП «РІСТ»

Шановні партнери,

Користуючись нагодою, ТОВ «НВП «РІСТ» (код за ЄДРПОУ 25221038, місцезнаходження: 70002, Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Софіївська, 5) засвідчує Вам свою повагу.

Згідно зі ст. 19 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства його виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Керуючись нормами ч. 1 ст. 1 та ч. 3 ст. 19 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», повідомляємо про наступне:

Загальними зборами учасників ТОВ «НВП «РІСТ» 12.09.2018 р. було прийнято рішення про зменшення статутного капіталу ТОВ «НВП «РІСТ». Розмір статутного капіталу буде зменшений на 323 462,50 грн.(триста двадцять три тисячі чотириста шістдесят дві гривні 50 коп.), а тому становитиме 970 387,50 грн.

Дата прийняття рішення (затвердження протоколом)

Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення (грн.)

Сума, на яку зменшується статутний капітал (грн.)

Розмір статутного капіталу після зменшення (грн.)

Спосіб зменшення статутного капіталу

1.

12 вересня 2018 року

1 293 850,00

323 462,50

970 387,50

Вихід зі складу учасників Лебедя К.В.

Рішення про зменшення статутного капіталу ТОВ «НВП «РІСТ» шляхом виплати належної учаснику частини статутного капіталу, було прийнято на виконання вимог ст. 24 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Відповідно до норми ч. 5 ст. 19 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», у випадку, якщо кредитор не звернувся до товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений частиною четвертою цієї статті (30 днів з моменту повідомлення), вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов’язань перед ним.

З документами щодо прийняття рішення про зменшення статутного капіталу, кредитори можуть ознайомитись у юридичному відділу, у робочі дні з 10 до 12 години протягом строку, передбаченого нормами чинного законодавства України за наступною адресою: 70002, Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Софіївська, 5, а також на сайті компанії.

Керуючись вищевикладеним, ТОВ «НВП «РІСТ» хоче запевнити Вас, що зменшення статутного капіталу нашого підприємства є виконанням вимог чинного законодавства України та жодним чином не впливає на фінансову стабільність, надійність нашого Товариства в економічному плані.

ТОВ «НВП «РІСТ» і надалі сподівається на плідну та добросовісну співпрацю зі своїми клієнтами та партнерами, виконуючи при цьому усі свої зобов’язання.

З повагою,
В.о. генерального директора Є.В. Шульженко